Mootoriõlide kvaliteediklassid – ACEA ja API

Nii Euroopas kui ka USA-s on viimastel aastatel auto- ja naftatööstuses tehtud jõupingutusi mootoriõlide tootmise ja müügi eeskirjade ning kvaliteedikontrolli süsteemide väljatöötamiseks. Peamine eesmärk on tagada sama kvaliteedimärgiga õlide vastavus ühtsetele normidele. Selle garantiiks on toodete registreerimine ja sertiitseerimine vastavates organisatsioonides nt. ACEA ja API.

Lisaks kvaliteeditaseme üldisele tõusule kontrolli ja registreerimise kaudu on kasutusele võetud ka uued klassiikatsioonid koos uuemate mootorite testide ja vastavate spetsiikatsioonidega. Seetõttu vajavad selgitamist ka olulised muudatused.

Euroopa

Eelmine CCMC spetsiikatsioon on kehtetu ja mootoriõlisid ei kontrollita enam vastavalt sellele. Selle asemel on loodud ACEA (European Automobile Manufactures Assosation, Euroopa Auto- tootjate Ühendus), mis töötas välja uute spetsiikatsioonidega uue klassiikatsioonisüsteemi. Õlitootjad, kes soovivad taotleda ACEA sertiitseerimist (tõendid selle kohta, et tooted vastavad ACEA määratud nõuetele) peavad vastama katsetulemuste väljatöötamise, testimise ja aruand- luse toimingutele. Lisaks peab tootja olema ISO 9000 sertiitseeritud.

ACEA klassifikatsioonid

Bensiinimootorid

Väiksemad diiselmootorid

“Low SAPS” (vähese sulfaattuha, fosfori ja väävlisisaldusega) mootoriõlid ACEA C klassifikatsiooni järgi

ACEA kategooriad C1 / C2 / C3 / C4 on spetsiikatsioonid uuematele bensiini- ja diisel- mootoritele, millel on kas kolmeastmeline katalüsaator või diisli partikliilter (DPF / FAP) ja mis vastavad mootorsõidukitele kohaldatavatele Euro IV/V CO2 ja tahmaheitmete normidele. ACEA C-klassiikatsioon hõlmab ainult katalüsaatorite ja partikliiltriga sobituvaid sõiduautode ja kaubikute bensiini- ja diiselmootorite õlisid. Madala väävlisisaldusega diislikütuse kasutamisel on soovitatav kasutada “Low-SAPS” mootoriõlisid.

Suured diiselmootorid

ACEA klassiikatsiooniga müüdav mootoriõli on toodetud kooskõlas EELQMS (Euroopa mootori määrdeainete kvaliteedjuhtimissüsteem) süsteemiga, mis sisaldab dokumenteeritult kõik toote omadusi ja katseandmeid.

USA

USA-s on API-l (American Petroleum Institute) kvaliteedikontrollisüsteem, mis mõnevõrra erineb Euroopa süsteemidest. Süsteem on üles ehitatud mootoriõli väljatöötamise käigus, kogu katseprotsessi jälgimisel. Iga lõpfaasi jõudnud testi puhul esitatakse tulemus API-le. Kui kõik katsed on teostatud rahuldavate tulemustega, väljastab API asjakohase litsentsi, määratledes sellega toote kvaliteeditaseme. See litsents võimaldab kõnealust toodet müüa API logo ja klassiikaatori märgisega. API nõudel peavad kõik heakskiidetud tootegrupid omama müügilitsentsi. Litsents peab olema taotletud igale individuaalsele tootenimetusele.

Bensiinimootorid

Kehtetud litsentsid
SA / SB / SC / SD / SE / SF / SG / SH

Kehtivad litsentsid
SJ / SL / SM

Diiselmootorid

Kehtetud litsentsid
CA / CB / CC / CDII / CE

Kehtivad litsentsid
CF / CF-2 / CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4 / CJ-4

Kütusesäästu (energiakulu)

API EC II (2,7%). Kehtib ainult API SM-le.

Kõigil API-märgisega müüdavatel mootoriõlidel peab olema vastavale tootele väljastatud litsents.