Õlianalüüsid

Lubtec pakub mitmeid analüüse õlikvaliteedi hindamiseks. Meie kogemused näitavad, et ettevõtted, kes kasutavad hooldusplaanis õlianalüüse, suudavad pikendada masinate eluiga, vältida kahjustusi ja seeläbi optimeerida tegevust. Õlianalüüsid suudavad tuvastada kahjustusi ja anda ülevaate masina üldisest seisukorrast, et saaksite õigeaegselt kasutusele võtta vajalikud abinõud nt. remondi planeerimisel ja teostamisel enne võimalikku riket.

Oleme kokku pannud erinevaid analüüse, mis on kohandatud konkreetsetele eesmärkidele. Nii muutub masina kohta teabe hankimine ratsionaalsemaks ja tõhusamaks.